Museum Wegner baserer sig på visionen om at skabe en levende platform for den viden og de mange fortællinger, der direkte eller indirekte kan udledes af Wegners omfattende virke som møbelarkitekt.

Det er således museets formål at kunne bidrage til en øget national forståelse af kvaliteten og betydningen af dansk kunsthåndværk og design.

Det er samtidig museets ambition at kunne bidrage til en øget internationalisering af dansk kunsthåndværk og design. Dette skal bl.a. ske ved at være aktiv i sin internetbaserede formidling, ved fysisk at kunne tiltrække udenlandske gæster på baggrund af et ambitiøst udstillingsprogram og en unik museumsbygning, ved fagligt at sætte Wegner i internationale designkontekster, ved at forske – gerne i et internationalt samarbejde og arrangere særudstillinger med institutioner i udlandet samt ved at låne globalt ud af samlingen.

I et lokalt perspektiv skal museet være en dynamisk helårsinstitution, der igennem bygningens rolige atmosfære, forskellige formidlingstiltag og stedets sekundære tilbud såsom lokaludlejning og cafédrift, bliver et populært og hjemligt sted for lokalbefolkningen i Tønder.