Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Museum Wegner:
Torsdag den 16. maj 2024 kl. 18.20

Sted:
Hestholm, Sønderlandevej 11 A, 6270 Tønder

Tilmelding:
Den 10. maj kl. 12 (info@museumwegner.dk eller 8140 6270)

Mad & drikke:
Et let traktement & drikke står fremme fra kl. 18

Program:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er: Bo Jacobsen og Kasper Holst Pedersen. Begge modtager genvalg.
 9. Valg af suppleant
 10. Valg af revisorer
 11. Eventuelt

Kl. 19.40: Døren åbnes for andre end foreningens medlemmer
Kl. 19.45 – 21.15: “Arkitektmosens huse og beboere” – foredrag v/arkitekt Johannes Hansen