Her kan du melde dig ind uden yderligere forpligtelser. Du vælger blot at støtte os økonomisk
og tilkendegive din støtte til det fremtidige selvstændige museum Museum Wegner.

Medlemsskab koster årligt: 100 kr.

For disse penge modtager du bla. invitationer til arrangementer, der løbende vil foregå i
venneforeningens regi.

Som medlemmer optages enhver, der måtte ønske at støtte et fremtidigt selvstændigt Museum
Wegner. Medlemsskabet betales forud for regnskabsåret, som samtidig følger kalenderåret.
Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har indbetalt kontingent.