Har du spørgsmål til støtteforeningen Museum Wegners Venner, kan du skrive til os på:

venner@museumwegner.dk eller du kan ringe til formanden Sten Hansen: + 45 4057 5838